Підходи до ранньої діагностики та корекції алалії у дітей

Алалія – це тяжке порушення, у якому відбувається недорозвинення всіх компонентів мови. При цьому інтелект і слух залишаються збереженими, хоча на тлі ураження головного мозку у малюка можуть виникати порушення поведінки: гіперактивність або, навпаки, загальмованість. За даними статистики, алалію виявляють приблизно у кожної сотої дитини дошкільного віку.
Пошкодження мовних центрів кори мозку, що викликає розвиток алалії, виникає під час вагітності чи ранньому віці, тобто ще до початку формування мови. Найчастіше у формуванні алалії беруть участь не один, а відразу кілька патологічних факторів, що призводять до розвитку мінімальної мозкової дисфункції (ММД). Це комплексне порушення, що виявляється затримкою психічного розвитку, зокрема і порушеннями мовних функцій.
Сучасні технології інклюзивного центру "Ерудит" діагностики алалії допомагають виявити порушення в ранньому віці, що дозволяє вчасно почати терапію і значно полегшити перебіг захворювання.

Форми алалії у дітей

Розвиток алалії в дитини може бути викликано ураженням різних відділів кори мозку. Залежно від локалізації патологічного вогнища, симптоми захворювання можуть відрізнятися, що дозволяє виділити три основні форми:
 • моторна (експресивна): страждає зона, відповідальна за відтворення мови; при цьому дитина розуміє звернені до неї слова, може виконувати команди, але не здатна вимовити членороздільні звуки; в рамках цієї форми виділяють також аферентну та еферентну різновиди алалії; у першому випадку дитина неспроможна контролювати роботу мовного апарату і неправильно вимовляє звуки, у другому –складність у переключенні артикуляційних актів, тобто. дитині важко дотримуватися послідовності мовних рухів;
 • сенсорна (імпресивна): виникає при поразці слухомовного аналізатора, тобто дитина не може зрозуміти звернену до неї мову, і, відповідно, не може розмовляти;
 • змішана: спостерігаються ознаки обох форм; залежно від переважання тих чи інших симптомів, виділяють сенсомоторний та мотосенсорний різновиди алалії у дітей.

Симптоми моторної алалії

Ознаки моторної алалії у дітей поділяються на неврологічні, психологічні та логопедичні. Нейрохірурги насамперед відзначають порушення координації рухів і дрібної моторики. Дитина часто падає, відчуває сильні труднощі з виконанням дрібних дій, наприклад, застібанням гудзиків або збиранням мозаїки.

Психологічні симптоми включають характерні риси поведінки. У малюка чергуються періоди надмірної активності та вираженої загальмованості, працездатність та посидючість значно страждають. Відзначається зниження пам'яті, особливо на звуки, недостатня уважність.

Мовні вміння при моторній формі алалії формуються значно пізніше, ніж в інших дітей. Дитина важко вимовляє звуки, часто спотворює слова: пропускає або додає склади, змінює їх місцями або навіть замінює на подібні за звучанням.

Словниковий запас значно збіднений, оскільки малюк не завжди розуміє значення того чи іншого слова і нерідко недоречно вживає незнайомі поняття. Пропозиції зазвичай складаються з 1-3 складів, немає дієслів, прикметників і прислівників, а іменники частіше вживаються в називному відмінку. Виникають труднощі при спробі переказати текст або розповісти про якусь подію.

При важкій формі алалії мова практично відсутня, замінюючись лепетом і звуконаслідуванням, які доповнюються жестами та мімікою.

Симптоми сенсорної алалії

Сенсорна алалія у дітей пов'язана з порушенням аналізу почутої мови в центральній нервовій системі, чим і зумовлені її ознаки. Дитина постійно і багато "говорить", активно жестикулює. Це набір складів, звуків і навіть окремих слів, які вимовляються несвідомо. Фахівці називають цей симптом "логорея".

Другий важливий симптом, що говорить про сенсорну алалію – відсутність розуміння мови. У відносно легких випадках дитина сприймає окремі слова чи фрази. При цьому достатньо змінити формулювання пропозиції, щоб пропозиція стала безглуздою для малюка. У важких випадках навіть мінімальне розуміння відсутнє.

Психологічний розвиток дитини значно страждає. Фахівці відзначають виражену затримку інтелектуального розвитку, вторинні порушення особистості та поведінки. Дитина нерідко імпульсивна, гіперактивна або, навпаки, замкнена.

Важливо розуміти, що в більшості випадків у дітей є симптоми і сенсорної, і моторної алалії; це дозволяє лікарям поставити такій дитині діагноз сенсомоторної чи мотосенсорної форми захворювання.
Центр Ерудит став медичним сертифікованим центром!
Тепер ви можете покрити частину витрат на реабілітаційну програму для дітей з інвалідністю. Програму реабілітації покриває держава, згідно з постановою № 309 від 27 березня 2019 року Кабінету Міністрів України.

Можливі ускладнення та наслідки

Якщо батьки не ведуть дитину з алалією до фахівця або не виконують його рекомендацій, стан прогресує. Малюк може зіткнутися з такими проблемами:
 • мовний негативізм (небажання говорити);
 • заїкання;
 • дисграфія та дислексія (розлади читання та письма).
Будь-яка форма порушення мови без корекції стає причиною затримки інтелектуального розвитку, значних труднощів у навчанні та соціалізації дитини.

Діагностика алалії

Алалія є доволі тяжким розладом, тому для її діагностики поєднують медичне та психологічне дослідження. Медичне обстеження проводиться за участю педіатра, невролога, психолога, логопеда, отоларинголога та інших фахівців. Неврологічне дослідження спрямоване на пошук патологічного вогнища у корі головного мозку, а також виключення інших причин порушення мови. Дослідження може включати:
 • електроенцефалографію (ЕЕГ);
 • УЗД головного мозку (ехоенцефалографія);
 • МРТ головного мозку;
 • діагностичне дослідження структур черепа за допомогою рентгена
 • нейроіміджинг
 • генетичні дослідження
Отоларінголог проводить дослідження органу слуху: отоскопію, аудіометрію та інші тести, спрямовані на виявлення туговухості, а також оцінює стан ротової порожнини та гортані. В обов'язковому порядку проводиться оцінка слухомовної пам'яті, діагностика мови. Під час консультацій необхідно докладно розповісти лікарям про перебіг вагітності та пологів, перенесені травми та захворювання, а також всі особливості фізичного та психічного розвитку малюка.

Результати медичної діагностики беруться на розгляд психологом та логопедом

Психолог проводить тестування на мовний розвиток, асоціативні тести , і в процесі виконання дитиною завдань спостерігає за мовленнєвою активністю та поведінкою малюка, а також проводить інтерв'ю з батьками та наближеними особами для отримання інформації про мовленнєвий розвиток дитини.
За результатами поєднання медичних, психологічних тестів та інших джерел інформації обираються форми та методи лікування, які для кожної дитини - індивідуальні.
Алалію можна побороти спільними зусиллями фахівців і всього оточення дитини. Батьки теж отримають багато порад від спеціалістів і зможуть працювати дома над закріпленням результатів корекції. Це саме той випадок, коли терпіння і труд все подолають!
Запишіться на консультацію
Отримайте швидку консультацію щодо фахівців, методик або напрямків нашого центру. Наш адміністратор зв'яжеться з вами найближчим часом та відповість на всі запитання.

Корекція алалії

Головна роль у лікуванні алалії належить логопеду, та, за потребою, сурдопедагогу, котрі будуть використовувати ігрові, артикуляційні та інші методи для покращення вимови та комунікації. З дитиною зазвичай проводяться вправи на розвиток розуміння мовлення, слухової уваги, звукової сторони мовлення, граматичної будови слова. Окрема увага приділяється розвитку просодіки - інтонаційного забарвлення мови. З цією метою логопед буде використовувати вправи з розвитку темпу та ритму мови, інтонації. В процесі занять малюк буде накопичувати словниковий запас, що дасть можливість з часом перейти до фразового мовлення. Батьки повинні надзвичайно уважно ставитись до занять з логопедом і старанно виконувати всі його рекомендації, а для того, щоб зусилля принесли користь, для дитини повинно бути створене сприятливе мовленнєве середовище вдома, у садочку та школі. Тільки спільними зусиллями всього оточення дитини можна полегшити або навіть подолати цю хворобу. Прогнози для моторної форми захворювання сприятливі. Лікування сенсомоторної алалії найскладніше та найтриваліше. В цьому випадку дуже важливо почати лікування якомога раніше.
В тяжких випадках захворювання логопед може запропонувати альтернативні та допоміжні засоби комунікації з дитиною, наприклад підказки, піктограми та аудіовідповіді.

Діагностику та лікування алалії в Києві успішно проводять спеціалісти в інклюзивно-корекційному центрі “Ерудит”.

Корекція алалії потребує комплексного підходу, тому найкраще проходити діагностику і лікування в одному гарно обладнаному закладі. Інклюзивний центр “Ерудит” в Києві - це соціальний проєкт, діяльність якого зосереджена на адаптації та корекції дітей з особливостями у розвитку. Центр має найсучасніше обладнання і передові технології, що дає можливість провести найточнішу нейропсихологічну діагностику.
Корекція алалії потребує тісної співпраці колективу спеціалістів, тому фахівці медичного центру спільно, враховуючи результати всіх діагностичних досліджень, вік та особливості маленького пацієнта, розробляють ефективні індивідуальні програми лікування. Докладніше з методами роботи інклюзивного центру ви можете ознайомитись на сайті “Ерудит”.
Зв'яжіться з нами
Erudite
Київ, РЦ "Блокбастер", пр. С. Бандери, 34В

Київ, ТРЦ "Артмолл", вул. Ак. Заболотного, 37

Київ, ТРЦ COSMO MULTIMALL, вул. Вадима Гетьмана, 6

Київ, проспект Соборності 19
Наші локації
erudit.artmall@gmail.com
Швидкі посилання
© 2016-2024 ТОВ ЦЕНТР РЕАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ ЕРУДИТ
Усі права захищені.
кожен день з 09:00 - 18:00
Наші центри
Київ, РЦ "Блокбастер", пр. С. Бандери, 34В
Київ, ТРЦ "Артмолл", вул. Ак. Заболотного, 37
Київ, ТРЦ COSMO MULTIMALL, вул. Вадима Гетьмана, 6
Київ, проспект Соборності 19